Ταχυδρομήθηκε η Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ. 27-05-2022)