Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μελετήσει την Έκθεση για το Α’ Εξάμηνο 2022 στις 28/09/2022 (Ημ. 15-09-2022)