Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μελετήσει την Έκθεση για το Α’ Εξάμηνο 2023 στις 27/09/2023 (Ημ.14-09-2023)