Το ΔΣ ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2023 (Ημ. 28-09-2023)