Το ΔΣ ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021 (Ημ.30-09-2021)