Ελεγμένα Αποτελέσματα 2018 – Πρόταση για Μέρισμα – Η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 19/06/2019 – Δικαιώματα Μελών και Σχετικά έγγραφα (Ημ. 24-04-2019)