Το ΔΣ ενέκρινε την εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022 (Ημ. 29-09-2022)